Fotokursus, lektion 4: ISO og lysbalance

ISO! Eller lys-sensitivitet. Jeg synes at det er lidt svært at finde ud at indstille lys-sensitiviteten så billederne bliver lige nøjagtig tilpas belyste…men altså, kort fortalt handler ISO om hvor følsomt kameraet er over for lys.
Jeg har tidligere altid taget billeder med ISO’en i automatisk indstilling. Teorien er at des mere lys, der er til stede, des laver ISO er nødvendig. Hvis det er mørkt, fx indendørs, skruer kameraet op for ISO’en og vupti; fine, lyse billeder er resultatet.
MEN! De lyse billeder har en pris. Herunder er et billede med lav ISO (=200) (øverst) og et billede hvor ISO’en er sat til 3200 (nederst). Kan du se forskellen?

Lad os lige zoome lide mere ind på billedet af Emilie. Med en lav ISO er billedet skarpt selv om jeg zoomer rigtig meget ind:

Med en højere ISO er billedet grynet. På fotografisk hedder det ‘støj’. Jeg vil gerne undgå støj! Det kan gøres ved altid at bruge den lavest mulige ISO-indstilling. Som tommelfingerregel kan man sætte ISO’en til 200 eller 400 hvis man er udendørs og der er masser af lys, lidt højere hvis det er mere dunkelt.

For at billederne ikke skal blive for mørke når ISO’en er lav kompenseres fx ved at øge lukkertiden. På billedet med lav ISO er lukkertiden 1/10 sekund hvorimod den på billedet med den høje ISO er sat til 1/150 sekund.

Hvis jeg havde brugt den længere lukkertid sammen med en høj ISO ville billedet blive helt hvidt fordi der ville blive lukket alt for meget lys ind. Omvendt ville den meget hurtige lukkertid sammen med en lav ISO resultere i et meget mørkt billede.

Dybest set handler det om at finde en balance (mellem ISO, lukkertid og F-stop) – i første omgang bekymrer jeg mig ikke om F-stoppet, men kompensere udelukkende for en ændret ISO-indstilling ved at øge eller reducere lukkertiden. Prøv det 😀

For at det ikke skal være løgn vil et digital kamera faktisk gerne hjælpe dig – det er nemlig i stand til at måle lys-balancen (kender ikke lige fag-termen her, men funktionen er smadder smart alligevel).

Den der lille skala, som i hvert fald på mit kamera kan ses både på skærmen og nederst nå jeg ser igennem linsen fortæller om jeg er i nærheden af en god balance. Den lille sorte dims, der på billedet er ved 1-tallet viser at denne indstilling er en smule overbelyst. Det optimale er at ramme ca. 0 – dvs at jeg i dette tilfælde kan skrue lidt ned for ISO’en eller op for lukkertiden. En gang imellem synes jeg dog faktisk at lidt overbelysning kan se rigtig godt ud, men det er en vurderingssag fra billede til billede.

Omvendt er jeg sjældent interesseret i mørke billeder – hvis den lille dims er til venstre for 0’et betyder det at billedet bliver mørkt og så må der stilles på funktionerne for at lukke mere lys ind.

Opsummering: Essensen af denne lange smøre er at det er en god i de at prøve at bruge så lav en ISO-indstilling som muligt for at undgå grynede billeder – kompensér ved at stille på lukkertiden (eller F-stoppet 🙂 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.